Mammemahuis

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Mammemahuis - Grafzerk Jonker Sicke van Dekema

Grafzerk Jonker Sicke van Dekema

De grafzerk van Jonker Sicke van Dekema en zijn vrouw Hil van Tamminga

Ao 1625 den 29 maart sterft de edele erntfeste en hooggeleerde dr. Sicke van Dekema tot Hornhuisen en Cloosterbuuren (1), erfhoveling en jonkheer oud 77 jaaren Ao 1620 den 28 july sterft de edele erntfeste deugden ryke vrouwe Hil (2) v Tamminga oud 65 jaaren. 

Die besoldinge der sonde is de dood maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Iesum Christum, onsen heere Rom: 6 vers 23.

In de welken wijde sunde gesturu sijnde, leuen god door den selven onsen heere Jesum Christum Rom: 6:11.

Wij roemen ons in Christo Jesu, en niet in vleisch Philip: 3:3.

Dood spreekt die heer, ik wil dijn pest weese. Helle ik wil dein vergift sijn. 

Oase 13 vers 14

Dood waar is dijn prickel, helle waar is dijn victorie, god sij danck, die ons de overwinninge gegeven heeft, door Iesu Christum onsen heere 1 Cor: 15: vers 55-57

Hier op rustende verwagten wij de salige hoope, ende den verschijninge des heerlickheit des groten gods en onses salichmakers Iesu Christi Amen. Tit. 2 vers 13

 

1. Doordat Jonker Sicke gehuwd was met de enige dochter van de eigenaar van de Tammingaborg in de provincie Groningen, kon na de dood van haar ouders de jonker uit Jellum aan zijn naam toevoegen ‘tot Hornhuisen en Cloosterbuuren’.

2. De hooggeleerde Ernestus Viglius leest nog Helena maar op de grafzerk blijkt ze gewoon Hil te heten. 


Grafzerk Jonker Sicke van Dekema
Grafzerk Jonker Sicke van Dekema Leeuwarder Courant 3-2-2020
Grafzerk Jonker Sicke van Dekema Op 'a Skille 13-4-2021
Grafzerk Jonker Sicke van Dekema