Mammemahuis

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder
Mammemahuis - Grafkelder

Grafkelder

Bij het openen van de grafkelder in het voorjaar van 2020, werden in de modderlaag van een halve meter, schedels, restanten van houten grafkisten, met losliggende ijzeren hengsels aangetroffen. De kelder is vervolgens leeg gehaald, schoongemaakt en de stoffelijke restenzijn door forensisch experts onderzocht. De restanten van de grafkisten zijn met jaarringen onderzoek gedateerd rond de periode 1620, corresponderend met het overlijden van Joncker Sicke en zijn vrouw Hil. 

De stenen trap is opnieuw gemetseld op dezelfde plek waar deze oorspronkelijk zat. De twee grafkisten en bottenkistjes zijn onlangs geplaatst. De stoffelijke resten, althans wat daar nog van over was, worden binnenkort in de kisten en bottenkistjes gelegd. Door forensisch experts is vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk gaat om Jonker Sicke, zijn vrouw Hil, de dochter Catharina en de schoonzoon Bothe van Grovestins. De twee rouwringenzijn de belangrijkste vondsten uit de grafkelder. 


Grafkelder
Grafkelder Leeuwarder Courant 3-2-2020
Grafkelder Op 'e Skille 11-2-2022