Mammemahuis
contact

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie
Opening Sicke Dekema Academie

Opening Sicke Dekema Academie

Opening van de Sicke Dekema Academie

Vrijdag 29 maart 2024 vindt de opening van de Sicke Dekema Academie plaats in Theaterkerk Jellum - Mammemahuis. Deze plattelandsacademie is een initiatief van de Stichting in standhouding van het Mammemahuis.

De academie stelt zich ten doel de sociaal-culturele en politiek-economische leefbaarheid van het platteland te vergroten, met de nadruk op de Greidhoek. Hierbij is de inbreng van zowel de lokale bevolking als ook de wetenschapskennis vanuit onderwijsinstellingen van primair belang. Daartoe is een samenwerking gestart met de Academie Franeker (de eertijds befaamde Universiteit van Franeker).

In het openingsprogramma zal Eduard van Zuijlen, voorzitter van de Stichting Academie Franeker, als eerste spreker, het belang van deze plattelandsacademie benadrukken, alsmede die van een samenwerking met de Academie Franeker. Vervolgens zal voormalig hoogleraar Yme Kuiper de hoofdspreker van het programma, Hans Mol introduceren. 

Dr. Mol is jaren verbonden geweest aan de Fryske Academy en gespecialiseerd in de geschiedenis van de Middeleeuwen van Friesland. Zijn verhaal zal zich toepsitsen op de adel, het grondbezit en religie (inclusief kloosters) in de 16e eeuw in Friesland, dus ook ten tijde van Jonker Sicke Dekema. 

Het programma wordt afgesloten met een borrel, aangeboden door Eetcafe Jonker Sikke.

Ook zal een boekwerkje over Jonker Dr. Sicke Dekema aan de aanwezigen worden uitgereikt.

Vanaf half drie bent u welkom. Het programma start om drie uur. De toegang is gratis. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan wel vooraf even aan via  info@mammemahuis.nl.

Datum: Vrijdag 29 maart
Aanvang: 15:00