Mammemahuis
contact

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Officiële opening

Op vrijdag 25 maart 2022 werd dan eindelijk het Mammemahuis officieel geopend door Burgemeester Sybrand Buma. Voor een volle zaal, kwam tot ieders verrassing, Jonker dr. Sicke van Dekema, vanuit zijn laatste rustplaats, de grafkelder, te voorschijn. Voorzitter van de stichting Mammemahuis, drs. Klaas Speelman heette de genodigden van harte welkom. Hij gaf een overzicht van het verloop van de verbouwing. Met name de bijdrage van het plattelandsprogramma Leader benoemde hij. Hiermee werd de geplande aanpassing van de kerk van Jellum een feit. Voorts dankte hij de vele vrijwilligers en sponsoren voor hun bijdrage. Theunis van der Gaast, als echte Jellummer, vertelde over de grootheden die Jellum heeft voortgebracht. Met name de anekdotes over de vader van Rely Jorristma waren amusant. Dr. Yme Kuiper gaf een boeiende presentatie over de van Dekema's en Mammema State. Ter afsluiting van de opening zetten de burgervader van Leeuwarden en Jonker Sicke van Dekema op een perkament hun handtekening, onder de lijst van deelnemers, die op enigerlei wijze waren betrokken bij  de realisatie van het Mammemahuis. Hierna werd onder het genot van een drankje binnen en buiten het Mammemahuis het evenement afgesloten.

Datum: Vrijdag 25 maart